Wybór domu opieki dla seniora to niezwykle odpowiedzialna decyzja, której nie powinniśmy pozostawiać przypadkowi.  Poszukując placówki opiekuńczej dla seniora na pobyt stały warto w pierwszej kolejności zweryfikować ośrodki położone możliwie najbliżej naszego miejsca zamieszkania. To ułatwi nam wizyty w domu opieki, co sprzyja pielęgnacji więzi rodzinnych. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę?

Domy opieki dla seniorów różnią się od siebie pod względem komfortu, wyposażenia, oferowanej opieki i dodatkowych atrakcji, które urozmaicają pobyt i aktywizują Seniorów w obrębie różnych kręgów zainteresowań. Podczas gdy w jednych placówkach Pensjonariusze mogą liczyć na stałą opiekę lekarską, w innych oferowana jest przede wszystkim opieka pielęgnacyjna. Rehabilitacja i aktywizacja seniora w domu opieki także nie jest standardem. Placówki dysponujące zapleczem fizykoterapeutycznym często świadczą usługi opiekuńcze poszerzone o rehabilitację. Jednak nie każdy dom opieki posiada dostęp do sali rehabilitacyjnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. Jeśli zależy nam na aktywności fizycznej i intelektualnej Naszego Seniora warto poszukać placówki o odpowiednim zapleczu. Najczęściej będzie to nie tyle Dom Spokojnej Starości, co placówka opiekuńczo-rehabilitacyjna, która obok troskliwej opieki zapewnia swoim Podopiecznym zajęcia ruchowe.

W przypadku osób przewlekle chorych, a także osób poddawanych rekonwalescencji po chorobie lub doznanym urazie priorytetem jest regularna opieka medyczna. Taką zapewniają wyłącznie ośrodki zatrudniające własnych lekarzy lub współpracujące z lokalnymi poradniami lekarskimi. Dostęp do lekarza, możliwość skonsultowania stanu zdrowia Pensjonariusza oraz zaordynowania odpowiednio dobranej farmakoterapii to duży komfort, a zarazem gwarancja dobrego stanu zdrowia i samopoczucia Naszego Seniora, którego wizyty w poradniach lekarskich czy szpitalach dzięki zapewnionej opiece lekarskiej można ograniczyć do absolutnego minimum.

Czy prywatny dom opieki to zawsze gwarancja lepszej pomocy dla Seniora?

Wybór prywatnego domu opieki to najlepsza gwarancja wysokiej jakości usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Dziś Prywatny Dom Seniora musi zapracować na swoją pozycję na rynku i bardzo się starać by przekonać do siebie Rodziny osób potrzebujących pomocy w codziennych czynnościach. Dziś możemy się pochwalić dużą ilością osób, które trafiają do nas ” z polecenia”, a to oznacza, że Pensjonariusze jak i ich Rodziny są zadowoleni z naszej pracy. Bardzo dziękujemy za każde polecenie naszego ośrodka.

 

 

Zadzwoń do nas :)