Wybierając placówkę opiekuńczą na pobyt stały dla seniora lub turnus opiekuńczo-rehabilitacyjny często zastanawiamy się nad tym, jak w praktyce wygląda aktywność fizyczna i rehabilitacja Pensjonariuszy w takim ośrodku. Oczywiście, w każdej placówce rehabilitacja będzie wyglądała nieco inaczej – w dużej mierze jest to uzależnione od zaplecza, jakim dysponuje dany dom opieki oraz kadry. Jeśli w placówce są na stałe zatrudnieni rehabilitanci i fizjoterapeuci Pensjonariusze mogą liczyć na znacznie bardziej spersonalizowaną i intensywną opiekę.

Jak wygląda rehabilitacja w Centrum Opieki i Rehabilitacji KlaraMed?

Jako placówka skoncentrowana na świadczeniu usług z zakresu rehabilitacji Pacjentów bardzo dużo uwagi przywiązujemy do tego, jak prowadzone są zajęcia rehabilitacji i fizjoterapii. Intensywną rehabilitację oferujemy osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i w podeszłym wieku, jak również Pacjentom po przebytych urazach i zabiegach chirurgicznych. Korzystamy z metod rehabilitacji i fizjoterapii adresowanych do wszystkich grup wiekowych, co pozwala nam jeszcze lepiej dostosowywać ćwiczenia do wieku, potrzeb i możliwości Pensjonariuszy.

Każdorazowo ćwiczenia dostosowujemy indywidualnie do rodzaju schorzeń, urazów oraz wieku Pensjonariusza. To pozwala nam świadczyć pomoc ukierunkowaną na konkretny cel, a w rezultacie bardziej skuteczną niż działania ogólne. Każdy Pensjonariusz po przybyciu do naszego Centrum Opieki i Rehabilitacji – niezależnie od tego, czy planujemy pobyt stały czy pobyt tymczasowy – jest badany i kwalifikowany przez naszego lekarza. To pozwala dostosować zakres rehabilitacji oraz rodzaj zabiegów do jego faktycznych potrzeb. Dodatkowo Pensjonariusze mogą korzystać z zabiegów i ćwiczeń stanowiących rozszerzenie podstawowej terapii.

Jakie zabiegi rehabilitacyjne oferujemy?

Jesteśmy placówką odznaczającą się wysoką jakością opieki, co przekłada się na liczne formy terapii. Nasi Podopieczni mogą korzystać z szerokiego wachlarza zabiegów rehabilitacyjnych.

Pensjonariusze mogą korzystać z wyposażenia sali rehabilitacyjnej – tory do nauki chodzenia oraz tablicy do ćwiczeń manualnych dłoni, piłek i innego sprzętu rehabilitacyjno-sportowego. Nad bezpieczeństwem ćwiczeń czuwa wykwalifikowany personel Centrum, dzięki czemu mamy pewność, że nasi Podopieczni wykonują ćwiczenia prawidłowo, nie narażając się na urazy.

 

Zadzwoń do nas :)