Pobyty Opiekuńcze z Rehabilitacją Neurologiczną

Rehabilitacja neurologiczna to zespół zaplanowanych działań, które mają na celu poprawę sprawności i umożliwienie jak najlepszego samodzielnego funkcjonowanie pacjentów z rozmaitymi deficytami i chorobami neurologicznymi. Zalecana dla osób z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym, stwardnieniem zanikowym bocznym, chorobą Alzheimera i zaburzeniami otępiennymi.


Zapewniamy:

– Opiekę pielęgniarsko-opiekuńczą
– Nadzór lekarza
– 5 x posiłków dziennie dostosowanych do zaleceń lekarskich
– Kontakt z psychologiem
– Terapię zajęciową, grupową oraz indywidualną
– Badania neuropsychologiczne
– Konsultację z fizjoterapeutą
– Rehabilitację grupową 30 min. dziennie ( bez sobót i niedziel)
– Rehabilitację funkcji poznawczych
– Masaż leczniczy
– Rehabilitację indywidualną ( czas i częstotliwość dostosowana do – potrzeb)
– Terapię logopedyczną
– Relaksację
– Dostęp do lekarzy specjalistów

Zadzwoń do nas
Zadzwoń do nas :)